Reklam -nej tack

Många pratar om e-post-spam som någonting negativt. Jag skulle vilja säga att spam skickat per e-post är den bästa sortens spam vi har!

Fördelarna med e-post-spam är enligt mig:

  • Det finns fina spamfilter (Gmails spamfilter har över 99% träffsäkerhet)
  • Man kan sortera e-post-spam (skicka den rakt i papperskorgen om man vill)
  • Man slipper bära den till pappersinsamlingen
  • Det kostar mindre för miljön

För något år sedan skickade jag en faktura till mitt lokala postkontor där jag specificerade ett antal timmar för ”bortforsling av oönskat material”. De bestred inte helt oväntat fakturan, men när jag då skickade dem ett av mig skrivet avtal och en prislista samt att jag satte upp en kopia av avtalet på min dörr där det i princip stod att ”lägger du oadresserad post i min brevlåda kommer jag fakturera dig för bortforsling” så fick jag ingen mer reklam.

Något som är värre än oadresserad reklam är adresserad reklam. Enligt datainspektionen får man inte lagra personuppgifter utan medgivande från den personen vars uppgifter man tänkt lagra. Men det medför dock att man måste ringa och hota alla de företag som skickar oönskat adresserat material så att de slutar med skicka det.

DN är ett av de företag som skiter fullständigt i att man inte vill ha deras utskick om ”bra erbjudanden”. Därför är det inte mer än rätt att man utnyttjar det förbetalda porto de betalt och skickar tillbaka utskicket till dem i deras eget kuvert. Tråkigt för miljön -jag vet- men hur ska man annars få dem att fatta?!

20090115-_mg_3563.jpg